2022 Chương trình trực tuyến TA 

Tergar Châu Á sẽ tổ chức các bài giảng trực tuyến của ngài Mingyur Rinpoche trong năm nay

17 tháng 9
Trực tuyến
Thuyết pháp cho Công chúng - Vượt Lên Trên Chánh Niệm: Cốt Lõi của Thiền (Không cần đăng ký)

30 tháng 9 & 1-2 , 7-10, 15-16 tháng 10
Trực tuyến
Thuyết pháp cho Công chúng - Kinh A Di Đà (Tiểu bản Sukhàvatì) (8 buổi) (Không cần đăng ký)

4-6 tháng 11
Trực tuyến Khóa tu học Sống Một Đời Vui - Cấp Độ 1

10-11 tháng 12
Trực tuyến
Khóa tu học Sống Một Đời Vui - Cấp Độ 2

Đăng kí cho mỗi khóa tu học sẽ mở khoảng 2 tuần trước khi bắt đầu.