2022 โปรแกรมออนไลน์ของเทอร์การ์ เอเชีย


 

เทอร์การ์ เอเชีย ขอนำเสนอคอร์สการสอนแบบออนไลน์และแบบพบกับท่านมิงจูร์ รินโปเชในปีนี้

การลงทะเบียนสำหรับแต่ละงานจะเริ่มขึ้นประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนงานเริ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม


2-5 กันยายน
ออนไลน์
งานอบรมภาวนามรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1 

10 กันยายน
ออนไลน์
ศีลสมยะของวัชรยาน  (เปิดสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน)

17 กันยายน
ออนไลน์
งานเสวนา "เหนือกว่าสติ: แก่นแท้ของการภาวนา" (ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน)

23-25 กันยายน
ออนไลน์
งานอบรมภาวนาชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 3

30 กันยายน, 1-2, 7-9, 15-16
ตุลาคม
ออนไลน์ งานเสวนา - การสอนเรื่องสุขาวดีวยูหสูตรฉบับย่อ (8 ครั้ง) (ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน)

21-24 ตุลาคม
แบบพบท่านรินโปเช
งานอบรมภาวนามรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 1-2

25-28 ตุลาคม
แบบพบท่านรินโปเชและออนไลน์
งานอบรมภาวนามรรคาแห่งการหลุดพ้น ระดับที่ 5

4-6 พฤศจิกายน
ออนไลน์
งานอบรมภาวนาชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 1

2-5 ธันวาคม
ออนไลน์
งานอบรมภาวนาปณิธานมหามุทรา

10-11 ธันวาคม
ออนไลน์
งานอบรมภาวนาชีวิตที่เบิกบาน ระดับที่ 2